ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู เชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเก็บรักษาไว้ที่ กระทรวงมหาดไทย

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 14:52
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 35

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภายในสถานที่เก็บร้กษาคนโทน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจากทุกจังหวัดร่วมอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อเก็บรักษาไว้ที่ห้องดวงแก้ว ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

2.100462 R

3.100462 R

1.100462 R