จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 10 เมษายน 2562 14:51
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 57

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ในฤกษ์เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู ๗ ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคาถาตักน้ำ พร้อมตักน้ำอภิเษกใสคนโท แล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้น เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   แล้ววักแว่นเข้าหาตัว ๓ ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก  พร้อมส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือต่อไป  เวียนไปจนครบ ๓ รอบ  เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์  เพื่อเวียนเทียนไปจนครบ ๓ รอบ  เมื่อครบคนสุดท้ายเป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้อัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์  ออกจากอุโบสถวัดศรีคุณเมือง ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย  เพื่ออัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากทุกแห่งพร้อมกัน ทั่วประเทศ  ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อจัดทำน้ำสรงอภิเษก ต่อไป

3.090462 0094 R

4.090462 0058 R

2.090462 0049 R

1.090462 0069 Exp R