จังหวัดหนองบัวลำภูจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ บริเวณอุโบสถ วัดศรีคูณเมือง

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 10 เมษายน 2562 11:22
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 62

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ บริเวณอุโบสถ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาพระฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนา ประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมชุมเทวดาในการพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียน เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์พระสงฆ์เถรจารย์ และอาราธนาพระปริตร ประธานพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วนิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ประธานจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์พระเถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิฐานจิต และสวดภาณวาร จนเสร็จพิธี

1.080462