NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ พร้อมร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางฯ โครงการถนนทางเข้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ พร้อมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้นร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลางฯ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียง บริเวณบ้านทรายงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลนามะเฟือง ถึงบ้านข่าดอนเข็ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.030865 15.00

3.030865 15.00

4.030865 15.00

2.030865 15.00