NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๕ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจิตอาสา และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชารัฐ ตามศาสตร์พระราชา บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.280765 10.452.280765 10.45