NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

1.280765 19.192.280765 19.19