NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาเด็ก เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบถุงยังชีพ และพันธุ์ปลา ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

4.230656 08.30

5.230656 08.30

6.230656 08.30

7.230656 08.30

1.230656 08.30

2.230656 08.30