NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ทาง สวท.หนองบัวลำภู ประเด็นดังนี้

- เปิดงาน “ของดีนาวัง มหัศจรรย์ผักผลไม้อำเภอนาวัง” ประจำปี 2565 และเชิญชวนเยี่ยมชมสวนและสั่งจองทุเรียนได้ที่สวนทุเรียนภูไผ่ ไร่เคนคำ บ้านโคกสง่า ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

- โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ และพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล)
- พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

1.170665 08.00