NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ทาง สวท.หนองบัวลำภู ประเด็นดังนี้

- เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
- ประวัติความเป็นมาของวัดถ้ำกลองเพล พร้อมทั้งการเตรียมการและขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติของผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ประจำวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อ ๓๒๐ ราย สะสม ๑๐,๗๑๘ ราย เสียชีวิตสะสม ๗๖ ราย และขอความร่วมมือประชาชนสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอเพราะขณะนี้เชื้อบางสายพันธุ์ไม่แสดงอาการชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนดเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรง และดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงพายุเข้าด้วย

1.200565 08.00