NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อบูรณาการปราบปรามยาเสพติด การทำลายข่ายงานยาเสพติด การยึดอายัดทรัพย์สินตามเป้าหมาย และการติดตามกระบวนการยึดอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx Meeting) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.180565 08.45

1.180565 08.45