NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ประชุมการแถลงแผนการถวายความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกองทัพภาคที่ ๒ และกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๘

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมการแถลงแผนการถวายความปลอดภัยฯ ร่วมกับคณะกองทัพภาคที่ ๒ และกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๘ เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2.170565 10.00

1.170565 10.00