NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ทาง สวท.หนองบัวลำภู ประเด็นดังนี้
- ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลและพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
- การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่กระจายสินค้า เนื่องจากได้รับผลกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- การลงพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา ตรวจเยี่ยมและชื่นชมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมีของเกษตรกร ตรวจเยี่ยมโรงคั่วกาแฟหม้อดินอินทรีย์ และ"โฮงคำสุวรรณเชษฐา"แหล่งผลิตต้นกล้าช่างทอง
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ประจำวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อ ๔๒๘ ราย สะสม ๑๐,๕๔๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๗๑ ราย และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบตามกำหนดเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรง พร้อมทั้งวัคซีนสำหรับเด็ก ๕ - ๑๑ ปี รองรับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้ด้วย

351220