NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.130565 17.30

2.130565 17.30