NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.100565 15.00