NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

S 139894789

S 139894792

1.100565 09.30