NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชนในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้คำแนะนำ แจ้งเตือน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕    ณ  จุดตรวจหลักสามแยกทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน   อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.311264 09.00