NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ เนื่องจากเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจตราอย่างเข้มข้น ให้คำแนะนำในการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมให้กำลังใจ แสดงความห่วงใย มอบสิ่งของอำนวยความสะดวกในการเดินทางและหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.030165 14.00