NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า (Kick off)

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่า (Kick off) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดย Kick off จัดทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ณ  พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปีและไดโนเสาร์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

1.171264 09.30