NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้ รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "รู้ รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔   ณ  สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

1.051264 10.30

2.051264 10.30