NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิะีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิะีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔   ณ หอประบุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

1.051264 07.30