NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของขาวจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.301164 17.30