NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.011264 06.30