NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือของจังหวัดอุดรธานีโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ความเชื่องโยงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอล์ อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

1.011264 10.20