NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ศาล/ปู่ตา) พิธีเบิกเนตรพระพุทธวชิรมงคลนิมิต

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ศาล/ปู่ตา) พิธีเบิกเนตรพระพุทธวชิรมงคลนิมิต  ณ  บึงหินลับ บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

1.201164 09.09