NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนลอยกระทงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เน้นประเพณีอันดีงาม กระทงใช้วัสดุจากธรรมชาติ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นจิตอาสาหนองบัวลำภูรวมพลัง Kick off ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน ๑๔ แห่ง เพื่อรองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันสถาปนาจังหวัด ครบ ๒๘ ปี ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ นี้ และประเด็นคลัสเตอร์โรงเรียนเอกชน โดยขณะนี้สถานการณ์สามารถควบคุมได้ ไม่มีการระบาดเพิ่ม มีผู้ติดเชื้อฯ ๖๖ ราย เข้ารับการรักษาตัวทั้งหมดแล้ว และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงได้ทำการกักตัวตามมาตรการ โรงเรียนปิดทำความสะอาด และเรียนผ่านระบบ On Line รวมทั้งเชิญชวนประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ตามเป้าหมาย 70% ภายใน ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ นี้ ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.191164 08.00