NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา Kick off  ทำความสะอาดและปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา Kick off  ทำความสะอาดและปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสาและประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภมูิทัศน์  ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และไดโนเสาร์โนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวกว่า ๑๔ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

1.161164 09.30