NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พิธีมอบเงินพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว พิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เพราะมีการเกิดคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อ และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงเป็นจำนวนมาก และการเตรียมความพร้อมจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๒๘ ปี โดยจัดภายใต้มาตรการฯ รวมทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนฯให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ ผ่านรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทาง สวท.หนองบัวลำภู

1.121164 08.00