lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 20 มกราคม 2564 14
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 มกราคม 2564 20
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๔ 18 มกราคม 2564 16
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 12 มกราคม 2564 26
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการป้องกันฯ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 11 มกราคม 2564 26
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสด "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น 24 ธันวาคม 2563 79
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 10 ธันวาคม 2563 86
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 09 ธันวาคม 2563 56
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดทำอาหารและจัดพาข้าว ในการจัดกิจกรรม "ราชินีข้าวเหนียว" ในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๒๗ ปี 08 ธันวาคม 2563 44
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode ๔" 08 ธันวาคม 2563 43