NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 16 เมษายน 2564 21
จังหวัดหนองบัวลำภู ทำบุญทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์ 15 เมษายน 2564 6
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้จุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13 เมษายน 2564 7
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีสักการะองค์พระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ บูชาไฟ) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม อนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 13 เมษายน 2564 6
จ.หนองบัวลำภู จัดเแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่เพิ่ม ๑ ราย เป็นรายที่ ๕ ของจังหวัดหนองบัวลำภู 11 เมษายน 2564 49
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมจุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 เมษายน 2564 2
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 10 เมษายน 2564 35
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมจุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 10 เมษายน 2564 0
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมจุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 10 เมษายน 2564 0
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 เมษายน 2564 0