แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำยุทธการ "หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด-19" 02 เมษายน 2563 12
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 31 มีนาคม 2563 32
จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 30 มีนาคม 2563 120
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดำเนินการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ “หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด - 19” 28 มีนาคม 2563 191
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 27 มีนาคม 2563 101
จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 27 มีนาคม 2563 139
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 23 มีนาคม 2563 130
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 20 มีนาคม 2563 101
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุม Work Shop กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID - ๑๙ 19 มีนาคม 2563 113
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 18 มีนาคม 2563 51