แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถ๊แห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓ 21 กันยายน 2563 15
จ.วัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  17 กันยายน 2563 29
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ผู้ว่า..พาทำบุญใส่บาตร" เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาฯ 17 กันยายน 2563 17
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู 10 กันยายน 2563 27
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 09 กันยายน 2563 15
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 09 กันยายน 2563 8
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 08 กันยายน 2563 6
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2563 36
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 26 สิงหาคม 2563 21
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 25 สิงหาคม 2563 29