แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำไปขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 22 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 4
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 22 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 0
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 21 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 4
จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ธ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 61
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 96
จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ๕ ระยะ ที่ ๓ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 15 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 125
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสภาพพื้นที่อำเภอโนนสัง เพื่อหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 14 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 124
จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวที่ ๑๑ 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 162
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 11 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 166
จังหวัดหนองบัวลำภู ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 11 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 111