แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรม 20 กุมภาพันธ์ 2563 16
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม "ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง" 20 กุมภาพันธ์ 2563 7
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเรือนรับรองที่ประทับฯ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมการก่อสร้างวงเวียนบริเวณห้าแยกศาลเจ้า-ปู่ย่า เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างวงเวียน 19 กุมภาพันธ์ 2563 12
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 12 กุมภาพันธ์ 2563 43
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” 06 กุมภาพันธ์ 2563 69
จ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ VCO Conference 06 กุมภาพันธ์ 2563 43
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์และจัดทำเเนวกันไฟป่า 06 กุมภาพันธ์ 2563 48
จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย ผ่าน VDO Conference 04 กุมภาพันธ์ 2563 43
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 03 กุมภาพันธ์ 2563 59