NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. 20 ตุลาคม 2564 9
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 15 ตุลาคม 2564 6
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 14 ตุลาคม 2564 21
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (ตลาดห้วยเดื่อ) 13 ตุลาคม 2564 33
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 13 ตุลาคม 2564 17
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 13 ตุลาคม 2564 18
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 08 ตุลาคม 2564 9
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการคุณนายจ่ายตลาด และร่วมประกอบอาหารตามโครงการ "ครัวรวมใจ กู้ภัยโควิด - ๑๙" ทำด้วยใจมอบให้ด้วยความห่วงใย 05 ตุลาคม 2564 18
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01 ตุลาคม 2564 12
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" 01 ตุลาคม 2564 15