แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 19 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 9
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เข้ารับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 19 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 8
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร 19 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 7
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีแห่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สรงน้ำขอพร พร้อมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ 15 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 14
จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 16
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 11 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 35
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู เชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเก็บรักษาไว้ที่ กระทรวงมหาดไทย 11 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 13
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 10 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 33
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ บริเวณอุโบสถ วัดศรีคูณเมือง 10 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 35
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 08 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 54