แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือตัวชี้วัดจังหวัด 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Paodinho 16
เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 28 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 64
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 36
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 66
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 35
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 02 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 20