แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 06 กุมภาพันธ์ 2563 24
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 29 มกราคม 2563 35
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 27 ธันวาคม 2562 175
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2562 40
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 24 ธันวาคม 2562 96
บัญชีส่วนราชการ/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี 27 พฤศจิกายน 2562 73
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 26 พฤศจิกายน 2562 81
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 20 พฤศจิกายน 2562 96
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 29 ตุลาคม 2562 296
การชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ตุลาคม 2562 273