แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 14
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 29 ตุลาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 245
การชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 170
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 26 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 87
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 25 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 120
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 44
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 04 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 56
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 01 กันยายน 2562 เขียนโดย Paodinho 323
ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 174
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 31 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 141