แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน 25 มีนาคม 2563 162
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 24 มีนาคม 2563 65
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 06 กุมภาพันธ์ 2563 73
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 29 มกราคม 2563 80
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 27 ธันวาคม 2562 207
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2562 71
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 24 ธันวาคม 2562 128
บัญชีส่วนราชการ/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี 27 พฤศจิกายน 2562 92
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 26 พฤศจิกายน 2562 94
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 20 พฤศจิกายน 2562 112