คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-๑๙” 15 มิถุนายน 2563 270
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 31 พฤษภาคม 2563 323
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 17 พฤษภาคม 2563 376
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 03 พฤษภาคม 2563 460
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 เมษายน 2563 620
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน “หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด - ๑๙” 17 เมษายน 2563 213
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) 13 เมษายน 2563 560
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู 02 เมษายน 2563 712
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) 27 มีนาคม 2563 930
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน 25 มีนาคม 2563 427