NB2 Resize

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

covid nb


readmorecovid 19

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

readmorecovid 19

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู


วิถีชีวิตใหม่

ติดต่อเรา (สายด่วนโควิด-19 โทร : 09 7262 0828)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ มี.ค. 2563