NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านสำหรับคนพิการ เนื...
12 ส.ค. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านสำหรับคนพิการ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๒๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านสำหรับคนพิการ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมอบบ้านให้แก่นายสุนทร มหาหิงค์ ผู้ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัยและมีภรรยาพิการ เพื่อบรรเทาคว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีท...
12 ส.ค. 2565 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล พิธีแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล พิธีแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม จำนวน ๑๕ ทุน เนื่องในโอกาสมห [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประม...
10 ส.ค. 2565 จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว พร้อมปัญหาอุปสรรค และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเ...
10 ส.ค. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานใหม่ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิก...
08 ส.ค. 2565 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระรา...
08 ส.ค. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Nongbua.develop@gmail.com
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560