แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 40
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 149
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Paodinho 330
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 666
การเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 127
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 131