แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 76
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563 5
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมกลุ่มทุน 22 กรกฎาคม 2563 20
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2563 108
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กรกฎาคม 2563 50
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16 มิถุนายน 2563 187
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 พฤษภาคม 2563 215
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด - ๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติม) 15 เมษายน 2563 683
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู 14 เมษายน 2563 392
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11 กุมภาพันธ์ 2563 198