แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 6
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมกลุ่มทุน 22 กรกฎาคม 2563 9
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2563 96
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กรกฎาคม 2563 42
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16 มิถุนายน 2563 176
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 พฤษภาคม 2563 201
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด - ๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติม) 15 เมษายน 2563 649
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู 14 เมษายน 2563 376
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11 กุมภาพันธ์ 2563 177
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓๐๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 24 ธันวาคม 2562 927