แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 93
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Paodinho 291
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 574
การเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 94
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 110