แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 พฤษภาคม 2563 97
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด - ๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติม) 15 เมษายน 2563 526
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู 14 เมษายน 2563 321
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11 กุมภาพันธ์ 2563 159
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓๐๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 24 ธันวาคม 2562 799
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 08 พฤศจิกายน 2562 233
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ สำหรับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 กันยายน 2562 229
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 04 กันยายน 2562 430
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 09 สิงหาคม 2562 185
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 09 สิงหาคม 2562 88