NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา – โนนนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2562 694
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Para Cape Seal (Type 3) เส้นทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนาลาดควายฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 313
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงามฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 381
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดฯ 24 มกราคม 2562 86
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด โดยการปรับปรุงกระเบื้องมุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2561 733
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2561 98
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 794
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2561 416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ VTR การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 447
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 1116