แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดฯ 24 มกราคม 2562 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด โดยการปรับปรุงกระเบื้องมุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2561 584
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2561 68
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 413
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2561 332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ VTR การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 310
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 744