NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดหนองบัวลำภู 03 พฤษภาคม 2562 575
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 198
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 187
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) งานจ้างโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑๖ ระบบ 25 มีนาคม 2562 263
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 153
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 133
การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 255
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 04 มีนาคม 2562 219
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านฝั่งแดง – บ้านภูเงิน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 356
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโนนตาล – บ้านนาคำไฮ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 340