แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) งานจ้างโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑๖ ระบบ 25 มีนาคม 2562 155
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 120
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 94
การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 174
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 04 มีนาคม 2562 168
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านฝั่งแดง – บ้านภูเงิน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 272
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโนนตาล – บ้านนาคำไฮ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 251
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา – โนนนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2562 396
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Para Cape Seal (Type 3) เส้นทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนาลาดควายฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 225
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านข้องโป้ไปบ้านทรายงามฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 181