แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT-IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านโนนม่วง – บ้านพันดอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 09 กันยายน 2562 117
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25 กรกฎาคม 2562 459
โครงการก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 19 กรกฎาคม 2562 508
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 05 มิถุนายน 2562 104
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2562 119
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 พฤษภาคม 2562 143
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 07 พฤษภาคม 2562 91
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดหนองบัวลำภู 03 พฤษภาคม 2562 356
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 145
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 142