NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 83
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหินโงม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 143
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถ และดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 16 กันยายน 2562 141
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT-IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านโนนม่วง – บ้านพันดอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 09 กันยายน 2562 168
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25 กรกฎาคม 2562 847
โครงการก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 19 กรกฎาคม 2562 732
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 05 มิถุนายน 2562 137
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2562 175
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 พฤษภาคม 2562 198
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 07 พฤษภาคม 2562 124