แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563 43
(ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 34
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 44
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2563 169
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563 45
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองโน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ตุลาคม 2562 68
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฝายหนองแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลเก่ากลอย อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 54
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 50
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหินโงม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 111
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถ และดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 16 กันยายน 2562 95