NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 รายการ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 18 พฤษภาคม 2563 62
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 12 พฤษภาคม 2563 219
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองฯ 30 มีนาคม 2563 164
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563 88
(ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 67
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 87
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2563 276
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563 77
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองโน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ตุลาคม 2562 93
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฝายหนองแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลเก่ากลอย อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 83