การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู