ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านฝั่งแดง – บ้านภูเงิน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ฯ

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านฝั่งแดง – บ้านภูเงิน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)