ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโนนตาล – บ้านนาคำไฮ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโนนตาล – บ้านนาคำไฮ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding