NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
♦โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 19 มกราคม 2565 3
♦ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก 06 มกราคม 2565 2
♦โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) Phase ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธันวาคม 2564 81
♦โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 26 ตุลาคม 2564 9
♦โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 26 ตุลาคม 2564 12
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างประสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการประสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเที่ยวเชิงรุก) 01 ตุลาคม 2564 25
♦ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเลิงกุง บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2564 37
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพลานค้าชุมชนห้วยเดื่อฯ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก 30 กันยายน 2564 21
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเลิงกุง บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิถุนายน 2564 69
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเลิงกุง) 30 มีนาคม 2564 40