แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองโน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ตุลาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 31
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฝายหนองแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลเก่ากลอย อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 23
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 26
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหินโงม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 68
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถ และดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 16 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 59
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT-IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านโนนม่วง – บ้านพันดอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 09 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 49
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 240
โครงการก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 19 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 200
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 05 มิถุนายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 68
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 71