แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 47
โครงการก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 19 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 57
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 05 มิถุนายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 23
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 29
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 44
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ สขร. 1) 07 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 20
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดหนองบัวลำภู 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 139
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 71
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 60
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) งานจ้างโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑๖ ระบบ 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 65