แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดทำ VTR ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 20
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดหนองบัวลำภู 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 88
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 50
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 39
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) งานจ้างโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑๖ ระบบ 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 44
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 45
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 36
การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 41
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 04 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 74