แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองฯ 23 มีนาคม 2563 9
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563 3
(ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 10
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 6
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2563 40
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563 26
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองโน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ตุลาคม 2562 57
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฝายหนองแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลเก่ากลอย อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 37
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กันยายน 2562 40
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหินโงม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลฝั่งแดง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 88