lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยส้มป่อย จุดที่ 2 บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กันยายน 2563 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 10 กันยายน 2563 37
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยส้มป่อย จุดที่ 2 บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 6 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 กันยายน 2563 32
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2563 55
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (๒) 17 กรกฎาคม 2563 45
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2563 51
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น - บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 27 พฤษภาคม 2563 40
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 รายการ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 18 พฤษภาคม 2563 24
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 12 พฤษภาคม 2563 130
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองฯ 30 มีนาคม 2563 78