แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2563 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (๒) 17 กรกฎาคม 2563 9
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2563 12
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น - บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 27 พฤษภาคม 2563 24
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 12 พฤษภาคม 2563 87
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองฯ 30 มีนาคม 2563 50
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563 40
(ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 32
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563 43
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2563 135