แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 23
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 05 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 17
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) งานจ้างโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑๖ ระบบ 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 30
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 32
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 24
การจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 24
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 04 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 54
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านฝั่งแดง – บ้านภูเงิน ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 36
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านโนนตาล – บ้านนาคำไฮ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 28
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา – โนนนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 33