แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ขอเชิญเที่ยวงาน "จารึกมหัศจรรย์ สุวรรณคูหา" งานแสดง แสง สี "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 26 มิถุนายน 2563 8
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 246
ติดต่อส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู 26 มีนาคม 2563 6
คู่มือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 มีนาคม 2563 147
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 11 มีนาคม 2563 33
การใช้ระบบแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาทุกชนิดในพื้นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 32
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา” 24 กุมภาพันธ์ 2563 28
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ ๒๔ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 51
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 28 พฤศจิกายน 2562 46
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 พฤศจิกายน 2562 48