NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
งานวิจัยการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 08 เมษายน 2564 5
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๘)" 02 กุมภาพันธ์ 2564 33
การเพิ่มข้อความ วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 16 ธันวาคม 2563 525
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕ 18 พฤศจิกายน 2563 25
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่" 27 ตุลาคม 2563 44
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 16 ตุลาคม 2563 83
ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน มาเที่ยวงาน การแสดง แสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน ยุทธหัตถี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู 23 กรกฎาคม 2563 64
ขอเชิญเที่ยวงาน "จารึกมหัศจรรย์ สุวรรณคูหา" งานแสดง แสง สี "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 26 มิถุนายน 2563 47
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 395
ติดต่อส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู 26 มีนาคม 2563 70