lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การเพิ่มข้อความ วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 16 ธันวาคม 2563 309
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่" 27 ตุลาคม 2563 23
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 16 ตุลาคม 2563 61
ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน มาเที่ยวงาน การแสดง แสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน ยุทธหัตถี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู 23 กรกฎาคม 2563 41
ขอเชิญเที่ยวงาน "จารึกมหัศจรรย์ สุวรรณคูหา" งานแสดง แสง สี "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 26 มิถุนายน 2563 31
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 332
ติดต่อส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู 26 มีนาคม 2563 34
คู่มือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 มีนาคม 2563 415
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 11 มีนาคม 2563 63
การใช้ระบบแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาทุกชนิดในพื้นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 49