NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 09 พฤศจิกายน 2564 34
การทบทวนกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 09 พฤศจิกายน 2564 34
การทบทวนกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 28 ตุลาคม 2563 131
การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 380
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 101
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 218
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 134
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 178
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 284
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 186