แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 11
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 69
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 48
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 61
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 117
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 96
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 98
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 113
ตรวจสอบภายใน 05 พฤศจิกายน 2561 157