แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 27
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 90
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 63
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 77
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 143
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 113
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 117
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 136
ตรวจสอบภายใน 05 พฤศจิกายน 2561 207