แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Marisa Kantang 32
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Marisa Kantang 28
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Marisa Kantang 42
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 80
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 72
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 71
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 86
ตรวจสอบภายใน 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 103