เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ

เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ

            ผู้ค้นพบและตั้งชื่อถ้ำเอราวัณ หลักฐานในการค้นพบและตั้งชื่อถ้ำแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้ค้นพบ เป็นคนแรก  แรกทีเดียวนั้นถ้ำแห่งนี้เรียกว่า  ถ้ำช้าง  ตามชื่อของภูเขาถือผาถ้ำช้าง  ต่อมา  พระครูปลัดฝั้น  ปาเรสโก  ได้ธุดงค์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชิงเขา ท่านเห็นเป็นที่เหมาะสมต่อการทำความเพียร จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างเป็นวัดขึ้น เรียกว่า วัดถ้ำช้าง หรือวัดผาถ้ำช้าง ต่อมามีผู้ศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างช้างปั้นเอราวัณเอาไว้ตรงเชิงบันไดขึ้น ถ้ำ จึงเรียกวัดเสียใหม่เป็นวัดถ้ำเอราวัณ และเรียกชื่อของถ้ำว่า ถ้ำเอราวัณ เพื่อสอดคล้องกัน ผู้มาเที่ยวมาพบเห็นในระยะหลังจึงเรียกกันอย่างนั้นตามไปด้วย เนื่องจากเป็นชื่อที่ไพเราะมีความหมายตามวรรณกรรมพื้นเมืองของอีสาน เรื่องนางผมหอม ดังนั้น คำว่าถ้ำช้าง ผาถ้ำช้าง หรือวัดถ้ำช้าง  จึงไม่ค่อยมีใครรู้จักกันนักในปัจจุบัน นอกจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงและคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมานาน เท่านั้น

                               
 

     ที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของถ้ำเอราวัณ ถ้ำเอราวัณตั้งอยู่บนเขาหินแข็ง ชาวบ้านเรียกภูเขาลูกนี้ว่า ผ้าถ้ำช้าง เพราะเมื่อมองจากที่ไกลแล้วภูเขาลูกนี้มีลักษณะเหมือนช้างจอบ (หมอบ) และเมื่อมองจากบริเวณทางเข้าก่อนจะถึงวัสดุจะเห็นหน้าผามีลักษณะเหมือนกับ หน้าผากของช้างเหตุที่เรียกกันอย่างนั้น เพราะชาวบ้านเมืองแถบนี้มักเรียกชื่อภูเขาต่าง ๆ  ที่พบเห็นตามลักษณะ เช่น ภูเขา ที่มีหินสีขาวอยู่หน้าผาเหมือนผู้หญิงยืนก็เรียกว่า ผานาง  ภูเขาที่มีช่องมีโพรงคล้ายถูกขุดเจาะจนทะลุ ก็เรียกว่า “ผาเจาะ” ภูเขาที่มีต้นยาเกิดอยู่มากก็เรียก ผายา  เป็นต้น ส่วนบนของผาถ้ำช้างเป็นหินแข็งแหลมคมขรุขระเป็นก้อนเล็กก้อนน้อย มีถ้ำกระจายอยู่ทั่วไป แต่ไม่ใหญ่โตสวยงามอย่างวัดถ้ำเอราวัณ ซึ่ง
โดยมากเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว

            ภูเขาผาถ้ำช้างที่ตั้งของถ้ำเอราวัณนั้น เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก ทอดตัวยาวสลับซับซ้อนกั้นเขตแดนของสองจังหวัดเอาไว้  คือ  อยู่รอยต่อของอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  กับอำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู