• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2...
15 ม.ค. 2562 04:04จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการ [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมทำแนวกันไ...
15 ม.ค. 2562 03:32ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมทำแนวกันไฟและเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน (คทช.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมทำแนวกันไฟและเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน (คทช.) 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการเปิดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันดูแลความเสียหายจากไฟป่าที่บุกรุกทำลายป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่โคร [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ...
14 ม.ค. 2562 09:37จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าาชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดและกำจัดผักตบชวา [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่...
06 ม.ค. 2562 12:47จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง" ครั้งที่ 2

frontpageอ่านเพิ่มเติม
บทความต่อไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

รับ ส่ง หนังสือ

ทำไม? ต้องใช้ e-Office

"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ "
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู 
หน่วยงาน / อำเภอ ที่ยังไม่มีรหัสรับ -ส่งหนังสือ
ขอรับรหัสได้ที่ cpokanit@gmail.com

การเสด็จพระราชดำเนินมา ณ จังหวัดหนองบัวลำภูของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    • ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2500 เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ ณ โรงเรียนพิศาลวิทยา อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

    • ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2511 เสด็จฯ เปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

    • ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2518 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู)

    • ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2519

    • ครั้งที่ 5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2521

    • ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2522

    • ครั้งที่ 7 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522

    • ครั้งที่ 8 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2523

    • ครั้งที่ 9 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2525

    • ครั้งที่ 10 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2526

    • ครั้งที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2526
9 1999999999999

ในการเสด็จฯ ครั้งที่ 4-11 เพื่อมนัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย สนทนาธรรม และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำภู

    • ครั้งที่ 12 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว อนาลโย

    • ครั้งที่ 13 วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 เสด็จฯ ไปทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
99