• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินทำหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอรวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ...
05 ธ.ค. 2561 12:45จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

frontpageอ่านเพิ่มเติม
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำ...
05 ธ.ค. 2561 12:38นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสา

นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย...
05 ธ.ค. 2561 12:31จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

frontpageอ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานเฉลิมฉลองจังหวัด ครบรอบ ...
04 ธ.ค. 2561 15:47 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานเฉลิมฉลองจังหวัด ครบรอบ 25 ปี ชาวหนองบัวลำภูพร้อมใจกันร่วมรำบวงสรวง

 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัด ครบรอบ 25 ปี ชาวหนองบัวลำภูพร้อมใจกันร่วมรำบวงสรวง 1 ธันวาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองจังหวัด ครบรอบ 25 ปี ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเมือง พร้อมทัังการรำบวงสรวง มีประชาชนชาวหนองบัวลำภู ร่ [ ... ]

frontpageอ่านเพิ่มเติม
บทความต่อไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

รับ ส่ง หนังสือ

ทำไม? ต้องใช้ e-Office

"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ "
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู 
หน่วยงาน / อำเภอ ที่ยังไม่มีรหัสรับ -ส่งหนังสือ
ขอรับรหัสได้ที่ cpokanit@gmail.com

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปัน ร่วมกันบำเพ็ญสาธาณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์  ณ  บริเวณชุมชนเอื้ออาทรเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

2011201220132014