• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู
  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู
 • วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
  วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
 • อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ
  อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ
 • ภูพานน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
  ภูพานน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
 • อุทยานน้ำตกเฒ่าโต
  อุทยานน้ำตกเฒ่าโต
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว...
13 พ.ย. 2561 01:53วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานแพรพรรณ ลุ่มภูสู่สากล Nong Bua Lamphu Textile Fair 2018 ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานแพรพรรณ ลุ่มภูสู่สากล Nong Bua Lamphu Textile Fair 2018 ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-21.00 น.

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่มเติม
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้...
29 ต.ค. 2561 04:22วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป เพื่ [ ... ]

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่มเติม
22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ...
29 ต.ค. 2561 04:1522 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่มเติม
18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจั...
26 ต.ค. 2561 08:0218 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

ภาพกิจกรรมอ่านเพิ่มเติม
บทความต่อไป

9

damri


banner rspg


pp

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

รับ ส่ง หนังสือ

ทำไม? ต้องใช้ e-Office

"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ "
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู 
หน่วยงาน / อำเภอ ที่ยังไม่มีรหัสรับ -ส่งหนังสือ
ขอรับรหัสได้ที่ cpokanit@gmail.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 4 กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ และเป็นการสร้างพลังความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน 16 จังหวัด ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
lb1lb2lb3lb4lb5lb6lb7lb8