• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตรตามโค...
16 พ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๙ รูป ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน...
13 พ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบ...
08 พ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนา...
08 พ.ค. 2562 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสา  [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวหนองบัว...
05 พ.ค. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอำ...
02 พ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย  นายอำเภอ ขรก. และ อปท. ร่วมบวชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเมืองใหม่  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560