• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน "วันราชินีข้าวเหนียว" แล...
02 ธ.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "วันราชินีข้าวเหนียว" และเทศกาลอาหารอีสานและการแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย (โชว์ ชิม ช็อป) ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีและสร้างอัตลักษณ์ให้กับข้าวเหนียวที่ผลิตในพื้นที่ พร้อมทั้งสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด เน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีบุญค...
02 ธ.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีบุญคูนลาน (งานกุ้มข้าวใหญ่) เล่าขานตำนานเมืองลุ่มภู ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานในพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีบุญคูนลาน (งานกุ้มข้าวใหญ่) เล่าขานตำนานเมืองลุ่มภู ปี ๒๕๖๓ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ตักบาตรข้าวเปลือก และการนวดข้าวเพื่อสืบสานและรักษาประเพณีของภาคอีสาน  เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๗ ปี  [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ...
26 พ.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่...
25 พ.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาเด็ก เงินสงเคราะ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคั...
24 พ.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดเป็นกิจกรรมสำคัญในกา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
20 พ.ย. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบรอบ ๒๗ ปี ผ่านรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาขน" ทาง สวท. หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560