• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
29 พ.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแนวทางการผ่อนปรนต่างๆ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวต่อไป และเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและการจัดกิจกรรม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้า...
29 พ.ค. 2563 จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอ...
28 พ.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการจัดทำและเสนอโครงการฯ แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ...
27 พ.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมอบให้ครอบครัว นายสมัย ทองมา ราษฎรที่ได้รับคัดเลือกตามโ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตร...
26 พ.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วันที ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้านการเกษตร และการเลี้ยงปลาหมอเทศแบบธรรมชาติ ณ ฟาร์มเลี้ยงปลาหมอเทศ คุณกุ้ง บ้านต่งโต้น ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๖๒๒๑ ๔๑๐๙ 
 

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
22 พ.ค. 2563 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแนวทางการผ่อนปรนต่าง ๆ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวต่อไป และประเด็นการดำเนิ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560