• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทั...
06 ธ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ณ  ลำห้วยเช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย...
06 ธ.ค. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ณ  หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห...
06 ธ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ วันพิศาลรัญญา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน-สู่ขวั...
02 ธ.ค. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน-สู่ขวัญเมือง และพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันที่ระลึกสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน-สู่ขวัญเมือง และพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมคล เนื่องในวันที่ระลึกสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีผู้รำบวงสรวงฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน  

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศู...
02 ธ.ค. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ...
02 ธ.ค. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในจังหวัด เนื่องในวันที่ระลึกสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖ จุด คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลหลักเมือง ศาลปู่หลุบ อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา ศาลหอสองนาง และจุดรวมที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่จุดรวมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นปร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560