NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่...
20 ต.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาเด็ก เงินสงเคราะห์เ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
15 ต.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประ...
14 ต.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐  ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐม...
13 ต.ค. 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (ตลาดห้วยเดื่อ)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมตรวจติดตามการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ โดยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายส...
13 ต.ค. 2564 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ณ ศูนย์เรียนรู้ และออกแบบขวั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล...
13 ต.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัดหนองบั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560