• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต...
13 ส.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หนองคำกั้ง ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน...
13 ส.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งพิธีมอบโล่เกีย [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภ...
13 ส.ค. 2563  ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่อ...
10 ส.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมไหว้หลวงปู่ อนาลโย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมไหว้หลวงปู่ อนาลโย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ปี  จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัง...
31 ก.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรราการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรราการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(รอบ ๒) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกา...
29 ก.ค. 2563 จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมอบให้แก่ครอบครัว นางสาวไพบูรณ์ โยธานนท์ ราษฎรที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่  [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560