lumphu2

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จ.หนองบัวลำภู จัดงาน "อากงแซ" จังหวัดหนองบัวลำภู ป...
02 มี.ค. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดงาน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.  นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "อากงแซ" จังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญและวันมงคลของคนไทยเชื้อสายจีน โดยจัดขึั้นเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตนเดง ครอบครัว ธุรกิจ การงานเจริญรุ่งเรื่อง  ณ ศาลเจ้าปู่ - ย่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด...
02 มี.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ค [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้...
01 มี.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนฯ และเป้าหมายที่กำหนด  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกา...
26 ก.พ. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ถวายเป็นพุทธบูชา  ณ วัดมหาชัย  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง จัง [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเถราภิเษก แก่พระภิกษุวัด...
26 ก.พ. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเถราภิเษก แก่พระภิกษุวัดประสานศรัทธา เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการดำรงสมณเพศและสนองงานคณะสงฆ์

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๔ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเถราภิเษก แก่พระภิกษุวัดประสานศรัทธา เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการดำรงสมณเพศและสนองงานคณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาในอนาคต ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีโบราณอีสานให้คงอยู่สืบไป  ณ  วัดประสานศรัทธา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเ...
26 ก.พ. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560