NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
16 เม.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ และสักการะองค์พระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ บูชาไฟ) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอนาวังและอำเภอนากลาง และประเด็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ทำบุญทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อสมทบ...
15 เม.ย. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู ทำบุญทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์ หลวงปู่บุญมา สุชีโว  ณ วัดสามัคคีสิริมงคล บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมพร้อมมอบสิ...
13 เม.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้จุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๕ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้จุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ให้คำแนะนำ ตักเตือน รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจจับเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน สัญจรไป - มา ในช่วงด [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีสักการะองค์พระธาตุเมืองพ...
13 เม.ย. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีสักการะองค์พระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ บูชาไฟ) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม อนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานสักการะองค์พระธาตุเมืองพิณ (สรงกู่ บูชาไฟ) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม อนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้พื้นที่  ณ วัดพระธาตุเมืองพิณ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๗ ตำบลฝั่งแดง อำเภอ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดเแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรั...
11 เม.ย. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดเแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่เพิ่ม ๑ ราย เป็นรายที่ ๕ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่เพิ่ม ๑ ราย เป็นรายที่ ๕ ของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นชายไทยอายุ ๒๔ ปี อาชีพพนักงานบริษัทอะไหล่รถยนต์ มภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนอง [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมจุดตรวจ จุ...
11 เม.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมจุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้จุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ให้คำแนะนำ ตักเตือน รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจจับ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน สัญจรไป - มา ในช่วง [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560