• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหา...
20 ก.พ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรม และประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหาเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร...
20 ก.พ. 2563 ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม "ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง" และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิท...
20 ก.พ. 2563 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเรือนรับรองที่ประทับฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเรือนรับรองที่ประทับฯ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบี [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมการก่อสร้างวงเวียนบริเ...
19 ก.พ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมการก่อสร้างวงเวียนบริเวณห้าแยกศาลเจ้า-ปู่ย่า เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างวงเวียน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมการก่อสร้างวงเวียนบริเวณห้าแยกศาลเจ้า-ปู่ย่า เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างวงเวียน เพื่อชะลอความเร็วรถและลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับ...
12 ก.พ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ...
06 ก.พ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู บริเวณบึงหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560