NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้ รักสามัค...
05 ธ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "รู้ รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนา [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิะีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบ...
05 ธ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิะีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิะีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔   ณ หอประบุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิะีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธี...
05 ธ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิะีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิะีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือของจังหวัดอุดรธ...
01 ธ.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือของจังหวัดอุดรธานีโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ความเชื่องโยงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอล์ อำเภอเม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ...
01 ธ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาป...
30 พ.ย. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของขาวจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560