NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ส่งมอบชุดยังชีพแก่นายอำเภอ เพื...
11 พ.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ส่งมอบชุดยังชีพแก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้กักกันตัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานส่งมอบชุดยังชีพแก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้กักกันตัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ ในพื้นที่  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการซักซ้อมระบบความพร้อมของกา...
07 พ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการซักซ้อมระบบความพร้อมของการจัดระบบบริการและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการซักซ้อมระบบความพร้อมของการจัดระบบบริการและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
07 พ.ค. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ประเด็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในวัดเจริญทรงธรรม ทำความสะอาดศาสนสถานสิมไม้โบราณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามั...
05 พ.ค. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ณ วัดประสานศรัทธา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง หวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ย...
04 พ.ค. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถานสิมไม้โบราณซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในวัดเจริญทรงธรรม ทำความสะอาดศาสนสถานสิมไม้โบราณซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๔  ณ วัดเจ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสร...
27 เม.ย. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้กรอบแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป  ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560