• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำยุทธการ "หนองบัวลำภู ล็อกเ...
02 เม.ย. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำยุทธการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู จำนวน ๑๐๐ ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุมชนตามยุทธการ"หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด-19"
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมาย หัว [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชส...
31 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ตลอดรัชสม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้า...
30 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อให้การบริหารจัดการกระจายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ มีความเพียงพอกับความต้องการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ห้อ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดท...
28 มี.ค. 2563 ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดำเนินการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ “หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด - 19”

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดที่ดำเนินการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ “หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด - 19” เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จุดต [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรค...
27 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวร...
27 มี.ค. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู   รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู   และรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.) ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560