NB2 Resize

  • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการ...
14 ก.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและกห่วงใย และโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและกห่วงใย และโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนเพื่อส่งต่อให้เด็ก ๆ ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกร...
14 ก.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และโครงการด้วยรักและกห่วงใย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนเพื่อส่งต่อให้เด็ก ๆ ใช้ส [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโ...
14 ก.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้โรงเรียนส่งต่อให้เด็ก  ๆ ใช้สำหรับป้อ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมว...
10 ก.ย. 2564 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ พร้อมแถลงข่าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้กำกับการตำรวจภูธรศรีบุญเรือง และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ประเด็นเกี่ยวกับสถานการแพร่ระบาดของโร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู มอบแท็งก์น้ำตามโครงการ "ปันน้ำใ...
10 ก.ย. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู มอบแท็งก์น้ำตามโครงการ

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานมอบแท็งก์น้ำตามโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ให้อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปมอบให้ชุมชนพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและให้ผู้ประสบภัยมีภาชนะบรรจุน้ำและมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค  ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่...
10 ก.ย. 2564 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ยืนยันติดเชื้อละลอกใหม่สะสม ๓,๕๔๑ ราย รักษาหายสะสม ๓,๒๘๓ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๖ ราย และช่วงนี้ลักษณะการติดเชื้อและการแพร่ระบาดเปลี่ยนไปลักษณะเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ซึ่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6684

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6686

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 6688

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร./โทรสาร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560