• ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  • แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
  • เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
  • นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ภาพกิจกรรม

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายมีชีวิต เฉลิมพ...
19 มิ.ย. 2562 จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมประ...
18 มิ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หล่อเที่ยนพรรษา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ลง...
18 มิ.ย. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมและต้อนรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) พร้อมคณะ โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามง [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟ...
17 มิ.ย. 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟเปียก ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟเปียก ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟเปียกในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ พื้นที่บริเวณคุ้มคำใหญ่ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนอง...
17 มิ.ย. 2562 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิณาณตน โดยถือปฏิบัติทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยรา...
17 มิ.ย. 2562 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพื่มเติม) ระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภู กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ณ ห้องุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา หาวิทยาลัยราช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม

E-Government

รับส่งหนังสือ E-Office
"ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ " ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ให้บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย | รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ส่งต่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป | เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) | โทรพรี 24 ชม. 1567
ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง

.

แนะนำจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด (ชั้น4)
ถ.หนองบัวลำภู- เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร 0 4231 6680-1
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560