ชื่อผู้ใช้ :   รหัสผ่าน :    
 
 
ผู้บริหารจังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายโชติ เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 79 ม.4 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ปภ./เสืื้อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11.15 น.   ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 94 ม.6 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ปภ./เสืื้อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ประธานในการประชุม ก.จ.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม สนง.สถจ. ชั้น 3 อบจ./ชุดสุภาพ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
17.30 น.   ประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดี และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬา อาคารมูลนิธิลิ้มชัยอุทิศ ท่องเที่ยวและกีฬา/ชุดสุภาพ
นายโชติ เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด/ชุดสุภาพ
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.   ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯการติดตามประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชร จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง สสจ./เสื้อ TO BE NUMBER ONE
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.00 น.   ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯการติดตามประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชร จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง สสจ./เสื้อ TO BE NUMBER ONE
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
09.00 น.    ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 79 ม.4 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ปภ./เสืื้อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ทปค./ชุดสุภาพ
นายสำรวย เกษกุล
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
14.00 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม สนง.สถจ. ชั้น 3 อบจ./ชุดสุภาพ
นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
-   ปฎิบัติราชการปกติ - ชุดสุภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 2)
ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 0 4231 2746
การพิมพ์รายงานแสดงผลเลขไทยสมบุรณ์ผ่าน IE11